2016 yılı KENTGES Belediyeler Anketi
01 Mayıs 2017

KENTGES 2. İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, belediyelerin KENTGES eylemlerini ne oranda gerçekleştirdikleri, kentsel hizmet sağlamadaki durumları ve hangi konularda katkı ve desteğe ihtiyaçları olduğunun tespit edilmesi amacıyla tüm belediyeleri içeren Belediyeler Anketi düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

2011, 2013 ve 2014 yılı anketlerine belediyelerin katılım oranları sırasıyla %80, %70 ve %82 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı içerisinde TÜİK ile yapılan görüşmeler neticesinde ankette düzenlemeler yapılmıştır. 2016 yılı sonu itibarı ile düzenlenen Belediyeler Anketine katılım oranı %99,3 olmuştur. Katılım sağlayan tüm belediyelere teşekkür ederiz.